Information on Solar System

Informatie over zonnestelsels en zonne-energie is online te vinden, via boeken, tijdschriften en andere mediabronnen. In dit artikel ga ik u wat basisinformatie geven waarvan u op de hoogte moet zijn voordat u besluit een zonnestelsel in uw huis of bedrijf te installeren.

Het zonnestelsel bestaat uit een reeks lichamen die in de ruimte rond de zon draaien. De zon is het hoofdlichaam in het zonnestelsel, het heeft zes planeten die eromheen draaien, evenals vele andere kleinere lichamen die rond het hoofdlichaam draaien, zoals de aarde. Alle objecten in het zonnestelsel draaien in een baan om het centrale lichaam, en sommige bewegen dichter naar de zon, terwijl andere verder weg bewegen. Deze objecten omvatten de maan en Venus. Van de andere objecten die rond de zon draaien, zijn de zeven planeten de meest massieve, gevolgd door de rest van de kleinere planeten en kleinere lichamen in het zonnestelsel.

Wanneer een planeet zich rond het centrum van het zonnestelsel bevindt, trekt de zwaartekracht van de planeet hem dichter naar de zon toe en vervolgens weg van de zon. Hoe groter de afstand de planeet van het centrum van het zonnestelsel is, hoe sterker de aantrekkingskracht van de zwaartekracht. De reden hiervoor is dat de objecten die zich dichterbij in de ruimte bevinden dichter bij de aantrekkingskracht van de planeten liggen, terwijl objecten verder weg zich van de planeten verwijderen. Hierdoor worden deze objecten dichter naar het midden van het zonnestelsel geduwd naarmate ze dichterbij komen, totdat het het punt bereikt waarop de planeten niet langer kunnen voorkomen dat de andere objecten in hun baan dichter bij de planeten komen. Wanneer dit gebeurt, komen de andere objecten dichter bij de zon te staan ​​en worden ze uit hun baan getrokken en vormen uiteindelijk de planeten zelf. Dit proces wordt orbitale resonantie genoemd en het leidt tot het bestaan ​​van planeten, manen en andere hemellichamen rond de zon.

Er zijn wat meer details over hoe het zonnestelsel werkt, en een beetje wetenschap over zonnefysica. Veel astronomen denken bijvoorbeeld dat de zon tegelijkertijd met de aarde is gemaakt. Er was een gigantische explosie nabij het centrum van het zonnestelsel die ervoor zorgde dat het puin van grotere lichamen op de aarde viel, waar het in de oceaan werd geslagen en smolt, waardoor de oceanen en continenten ontstonden, inclusief de aarde. Als dit waar is, dan is de aarde gemaakt met dezelfde ingrediënten die ze later zal hebben, inclusief waterstof, water, zuurstof en kooldioxide, evenals alle elementen waaruit het gas bestaat dat we inademen. Koolstofdioxide wordt geproduceerd tijdens het smeltproces.

Water wordt gevormd wanneer verschillende materialen met elkaar worden gemengd om een ​​vloeibare oplossing te vormen, die osmolaliteit wordt genoemd, die verschilt van de dichtheid van een vloeistof en wordt gemeten in delen per miljoen. Omdat watermoleculen honderdduizend keer zo dicht zijn als luchtmoleculen, zou de concentratie van watermoleculen in de atmosfeer bestaan ​​uit een deel water op honderdduizend delen lucht. Daarom, als de concentratie van watermoleculen hoog genoeg is om waterdamp te vormen, betekent dit dat de luchtmoleculen voor meer dan honderd procent uit water bestaan.

U kunt online veel bronnen vinden over informatie over zonnestelsels, zonnefysica en andere relevante informatie over zonnestelsels, dus probeer zelf eens wat te zoeken. Er zijn veel online bronnen die u kunt bezoeken om deze informatie te krijgen, en sommige boeken die u kunt kopen om u te helpen het proces te begrijpen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *